AUTYZM. PRZEWODNIK. 9 POSTAW WSPIERAJĄCYCH DZIECI W SPEKTRUM

with Brak komentarzy

Temple Grandin zawodowo zajmuje się zootechniką, jest m.in. konsultantką przemysłu mięsnego do spraw zachowania zwierząt. Jednak zwierzęta hodowlane i ich humanitarne traktowanie to niejedyna pasja Amerykanki. Grandin jest także działaczką na rzecz osób w spektrum autyzmu. Jako osoba autystyczna do swojej odmienności podeszła w sposób naukowy, starając się zbadać, czym mózgi osób w spektrum różnią się od mózgów ludzi neurotypowych. Wydała liczne książki przybliżające specyfikę spektrum autyzmu, wyjaśniające czym ludzie w spektrum różnią się od osób neurotypowych i dlaczego.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Wydana wspólnie z psycholożką Debrą Moore praca: Autyzm. Przewodnik. 9 postaw wspierających dzieci w spektrum to praca kierowana już do konkretnych osób: do rodziców, nauczycieli i terapeutów mających na co dzień do czynienia z osobami w spektrum. Przewodnik ma na celu pomóc w przygotowaniu dzieci z wysokofunkcjonującym autyzmem do samodzielnego funkcjonowania oraz w miarę możliwości usamodzielniać te dzieci, których rozwój nie pozwali nigdy na w pełni samodzielne funkcjonowanie.

Autorki wykorzystując doświadczenia osobiste oraz osób, z którymi się zetknęły – zarówno dzieci i nastolatków w spektrum, jak i ich opiekunów i terapeutów, opracowały poradnik przedstawiający dziewięć ogólnych postaw wspierających dzieci, nastolatków i dorosłych w spektrum. Pokazują w nim, że nie da się wybrać odpowiedniej terapii bez rzetelnej diagnozy, określającej możliwości i zainteresowania dziecka. Uczą czegoś, co powinno być oczywiste dla wszystkich – że bardziej niż na braki dzieci, należy zwracać uwagę na mocne strony i to właśnie te mocne strony powinny wyznaczać kierunek terapii. Wskazują, jak wiele informacji dotyczących dziecka powinno być uwzględniane przy stawianiu diagnozy i wyznaczaniu kierunków terapii.

Informują też, że ze spektrum współistnieje wiele chorób i innych zaburzeń. Nazywają je po imieniu i wskazują, jak rozpoznać u dziecka, które niejednokrotnie ma problemy z komunikowaniem się,  jest lista najczęstszych chorób i zaburzeń współistniejących z autyzmem.

Tym, co jest najistotniejsze w Przewodniku, są jednak przykłady, jak wykorzystano konkretne umiejętności czy pasje dzieci w ich terapii. I informacja, jak wielu specjalistów z różnych dziedzin musi brać udział w terapii, by móc autystyczne dziecko przygotować do samodzielnego życia.

Przewodnik to pozycja niezbędna dla rodziców dzieci w spektrum. Pomoże im wskazać drogę, którą powinni podążać, dobierając terapeutów dla dziecka. Przygnębia tylko to, że nasze realia różnią się cokolwiek od amerykańskich i że u nas trudno taki zespół specjalistów z różnych dziedzin skompletować, zwłaszcza jeśli dziecko wychowuje się z dala od dużych miast. I taka kompleksowa terapia dziecka może znacznie przekraczać możliwości finansowe niejednej rodziny. Ale mimo wszystko – warto znać, żeby móc pełniej spojrzeć na swoje dziecko i lepiej już wiedzieć, co robić, by mogło się, w miarę możliwości, usamodzielnić.

Temple Grandin, Debra Moore Autyzm. Przewodnik. 9 postaw wspierających dzieci w spektrum
Tłumaczenie: Agnieszka Liszka -Drążkiewicz
Czyta: Ewa Konstanciak
Wydawnictwo: Copernicus Center Press, 2022
Podziel się: