Trzej Królowie. Tajemnica Mędrców ze Wschodu

with Brak komentarzy

1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy [w oryginale Magowie] ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać … Czytaj więcej

Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera

with Brak komentarzy

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi […] Cechuje się problemami z impulsywnością, kontrolą zachowań i koncentracją oraz nadmierną ruchliwością i brakiem adaptacji społecznej. […] Autyzm – zaburzenie rozwoju charakteryzujące się trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych, komunikacji werbalnej i … Czytaj więcej

1 2