TRZEJ KRÓLOWIE. TAJEMNICA MĘDRCÓW ZE WSCHODU

with Brak komentarzy

1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy [w oryginale Magowie] ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać … Czytaj więcej